DIPCn aritzeko praktikak

Ikerketa gaiak Uda 2016

Kimika konputazionala

Nanoelektronika

Plasmonika eta nanofotonika

Polimeroak

Informazio kuantikoa

Isolatzaile topologikoak